Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - A SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE 13. / A japán No-színháztól az európai kapitalista színházig /
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZ

             - a No-színház kialakulása

A császári hatalom meggyengülése és az egymást követő belháborúk során kialakult az úgynevezett szamuráj-osztály, mely katonai ereje folytán egyre befolyásosabbá vált.
Ez a társadalmi osztály kialakított magának egyfajta lovagias kultúrát, lovagias, hősi viselkedésformát, s ennek lett a sajátos terméke a nó-színház ősi formája.
Ugyanakkor alapvetően mégis vallásos indítékú színjátékról volt szó, amit az is bizonyít, hogy megteremtői buddhista szerzetesek voltak, mégpedig
Kan-Ami / 1333 - 1384 / és fia Ze-Ami / 1363 - 1444 /.

A nó-színház jellemzői:

      - Lényege a tánc volt, a dialógusok és az énekek csak arra voltak jók, hogy a tánccal előadott eseményeket magyarázzák és még inkább megértessék a közönséggel.

      - Aszimmetrikus színpadforma. A tulajdonképpeni színpad a nézőkkel szemben, kissé jobboldalt álló terasz volt, amelyet egy tornác kötöt össze az udvar bal sarkában lévő öltözőkkel.

      - Rövid terjedelmű darabok voltak, ezért egy este mindig több előadás követte egymást, s ezek minden esetben a nó különböző ágazataiból tevődtek össze.

A nó-színház típusai:

      - sin / valamelyik Isten erényeit dicsőítette. /

      - nan / harci játék /

      - dzsó / női főszereplőjű tragédia, de a női szerepeket is férfiak játszották. /

      - kió / tragédia /

      - / démonok és manók tánca illetve történetei /

A tragikus és patetikus témákat ellensúlyozva komikus közjátékot is alkalmaztak, melynek neve kiogen volt.
Az Asikaga sogunok a XV. század derekáig kifejezetten kedvelték ezt a látványosságot, udvarukba vitették a legjobb színészeket és szerzőket.
Ze-Ami is ebben az udvarban élt és egyes források szerint a sogun fiúszeretője volt, ami ebben az időben bevett szokásként élt.
Itt alkotta meg Ze-Ami azt a 21 kötetből álló könyvét, melyet utódainak szánt és no-színházi tanításait, elméleteit tartalmazta. / A művet teljes terjedelmében csak a XX. században találták meg. /
A no virágzása azonban nem tartott sokáig.
Más, látványosabb, elevenebb színházi műfajok szorították ki a szamurájszínházat.

             - Bábjáték és kabuki

http://fskmm20.files.wordpress.com/2010/02/kabuki0002w1.jpg

A japán színjáték további fejlődésében fontos szerepet játszott és komoly fordulatot jelentett a bábjáték felvirágzása.
A XVI. század végére ez a műfaj szabályos bábszínházzá nőtte ki magát, zenei és énekes kísérettel színesítve.
Legjelentősebb képviselői:

               - Takemoto Gidaju / 1650 - 1714 /

Különleges tehetséggel megáldott zsoturi-énekes volt.
1685-ben megalapította az első bábszínházat Oszakában.
Ez a színház különleges színvonalú produkcióival iskolát teremtett az utódok számára!


                - Csikamacu Monzaemon / 1653 - 1724 /

Az oszakai színház házi szerzője volt, aki nagymértékben járult hozzá az előadások sikeréhez.
A kor legnagyobb drámaírójaként tartják számon!

Kétségtelen, hogy a kabuki kialakulására nagy hatással volt a bábszínház, de igazából egy O Kuni nevű papnő sajátos művészete volt ez, mely aztán kicsit átformálódva terjedt el egész Japánban.
O Kuni halála után követői Edóban / a mai Tokio területe / a műfajt már egy teljesen nőkből álló társulattal vitték tovább, s ennek a neve lett az onna-kabuki.
A műfaj a város lakói között nagy népszerűségre tett szert, de a hatóságok - erkölcsi okokra hivatkozva - betiltották a női társulatuk működését.
Ezután / 1629 után / fiatal fiúkból szervezték újjá a társulatokat, de 1652-ben ezeket is betiltották, hasonló okokra hivatkozva.
Sokáig legfeljebb titokban adtak elő ilyen műfajú előadásokat, aztán a XVIII. században újra virágzásnak indult és ekkor érte el teljesen kiforrott művészi formáját.
Ezt a színvonalbeli fejlődést annak is köszönhette, hogy magáévá tette a bánszínpad egyes vívmányait.
Jelentősebb képviselői:

          - Icsakava Danzsuro / 1660 - 1704 /

Eredeti tehetségű művész volt.
Iskolát teremtett szimbolikus előadásmódjával, robosztus hősiességet érzékeltető gesztusaival és színpadtechnikai újításaival.

         - Szakata Todzsuro / 1645 - 1709 /

Lírai, romantikus játékmódjával vált híressé.

         - Josizava Adzsame / 1673 - 1729 /

Leginkább női szerepekben alkotott nagyot.

A közel-és távol-keleti színházkultúrák legjellegzetesebb vonása a változatlanság, a hosszú évszázadokon keresztül változatlanul megőrzött témák és technikák.
Ez a változatlanság s a technikai kidolgozottság az alapja annak a sajátos konvenciórendszernek, amely oly idegenné teszi ezt a színjátszást az európai szemlélő számára.
Ugyanakkor a XX. századtól kezdve mégis mind nagyobb figyelemmel fordult felé az új utakat kereső európai színjátszás, s nagyon sok elemet átvéve frissítette is azt!SZÍNHÁZ A KAPITALIZMUS KORÁBAN
 / XIX: SZÁZAD /


 


Nagy nevek és nagy alkotások születtek ebben a korban a művészetnek szinte minden területén, így a színjátszásban is.

Az alkotók egy része a tőkés osztály érdekeit képviselte, s az üzlet, a haszonszerzés határozta meg műveik mennyiségét és minőségét, ami miatt egyre jobban elburjánzott a kommersz művészet!

A művészek nagy része azonban szembefordul a tőkés társadalommal, mert csalódott a felvilágosodott polgárságban és a forradalomban.
Ezek az alkotók megpróbálnak kiutat keresni vagy ennek hiányában a távoli múltba menekülnek.

               FRANCIAORSZÁG

    
      - Színház a forradalom és a császárság idejénA Nagy Francia Forradalom kitörése után hirtelen virágzott fel a színházi élet, mert a hirtelen jött szabadság mindenkit azonnali "művészi" szókimondásra ösztönzött.
Mivel az Alkotmányozó Gyűlés 1791. január 13-án megszüntette a királyi cenzúrát, eltörölte a színházi privilégiumokat és kimondta az előadások szabadságát, rövid időn belül mintegy ötven drámai és zenés színház nyílt meg Párizsban.
A rengeteg színház komoly versenyben állt egymással s jó néhány közülük hamar kiesett a versenyből.
Többek között funkciójukat vesztették az addig oly népszerű vásári bábszínházak, hiszen korábbi arisztokrácia ellenes gúnyrajzuk már nem volt aktuális.

Ez a nagy szabadság azonban nem tartott sokáig.
Napoleon már nem nézte jó szemmel a magánszínházak ellenőrizhetetlen működését, ezért 1806. június 8-i rendeletében kategorizálta a színházakat!
Háromféle színházat különböztetett meg:

          - nagy színházakat / Ebbe az általa is látogatott 4 legnagyobb színház tartozott /

          - másodrendű színházak / 8 további színház /

          - megtűrt színházak / 10 politikailag még elfogadható színház /

Az 1807. július 29-i rendelete azonban ennél is tovább ment.
Nyolc színház kivételével minden párizsi színházat bezáratott és ezeket is kategorizálta!
Itt már csak két kategóriát hagyott meg:

          - 4 szubvencionált / anyagilag támogatott / színház

                 - Comédie Francaise
                 - Théátre de L Impératrice
                 - Opéra
                 - Opéra Comique


          - 4 magánszínház

                 - Théátre de la Galté
                 - Théátre de L Ambigu Comique
                 - Théátre des Variétés
                 - Théátre du Vaudeville


Később még néhány bábszínház és cirkusz is visszakapta játszási engedélyét.

       - A Comédie FrancaiseA Nemzet Színházának hányatott sors jutott a forradalom alatt.
1791-ben a politika két egymással élesen  szemben álló csoportra osztotta a társulatot.
Voltak forradalom ellenes és a forradalomhoz csatlakozó színészek.
A forradalom ellenes csoport előadásokkal is tüntetett a történelmi esemény ellen, melynek meg is lett a következménye: 1793. szeptember 4-én a társulat vezető tagjait letartóztatták és a színházat bezárták.
1794. júliusában halálra ítélték őket, és csak a Népjóléti Bizottmány egyik fiatal színész-írnokának közbenjárása valamint Robespierre július 27-én bekövetkezett halála mentette meg őket a haláltól.
A társulat másik - forradalom mellett álló - csoportját a kor híres színésze Talma vezette.
Ők a Szajna másik oldalán álló színházban tevékenykedtek.
A kettészakadt társulat még évekig külön játszott, és csak 1799-ben sikerült újraegyesíteni.
Napoleon alatt fényes napok virradtak a Comédie Francaise-re.
A császár nem csak nagyon szerette a társulatot, hanem tisztában volt tömeghatásával is.
100 ezer font támogatást biztosított a színháznak.
Előfordult, hogy a társulat Napoleon kastélyaiban is játszott.

        - A melodráma

A forradalom kitörése után jelentkezik egy új műfaj, a melodráma.
Szemlélete, formája és stílusa teljesen elüt klasszicista elődeitől.
A melodráma szó Jean-Jacques Rousseau-tól származik, aki a prózai szöveget zenével társító Pygmalion című színpadi monológjára alkalmazta ezt a jelzőt.
A műfaj jellemzői:

        - lényeges elemet játszott benne a zene, a tánc / balett / és a látványosság.

        - színészi játék tekintetében a korábbi harsány vásári komédia elemeit örökítette át.

        - sok mindent örökölt a könnyeztető vígjátékból és a vásári színjátszásból.

A műfajt sok támadás érte, főleg drámaírók részéről, de ezek hátterében szakmai féltékenység és politika állt.
A műfaj jelentősebb képviselői:

         - Guilbert de Pixérécourt / 1774 - 1844 /

[René Charles Guilbert de Pixérécourt]A melodráma stílusának végleges kialakítója és legjelentősebb képviselője.
Első darabját 1797-ben mutatták be, és 392 előadást ért meg, mely addig példátlan sikernek számított a francia színpadokon.
Élete végéig az ország legsikeresebb írója maradt!
120 darabot írt, melyek összesen 30 ezer előadást értek meg.
Legsikeresebb darabjai:
 
       - Coelina vagy a titok gyermeke / 300 előadást ért meg! /

      - Asszony, akinek két férje van / 451 előadást ért meg! /

        - Louis-Charles Caigniez / 1762-1842 /

[L'illustre aveugle, mélodrame de Louis-Charles Caigniez : costume de Vigneaux(Edmond)] - 1

Írt egy magyar vonatkozású darabot is, amely Erdélyben játszódik, A nagyszebeni erdő vagy az elcserélt feleség címmel.

        - Victor Ducange / 1783 - 1833 /

A kor második leghíresebb drámaírója.

          - A romantikus dráma

A romantikus dráma kialakulását nagymértékben segítette elő az országba eljutó külföldi drámairodalom.
Schiller és Goethe drámái Napoleon bukása után jutottak el Párizsba és annak ellenére, hogy igazából a német klasszicizmus jegyében születtek, a franciák romantikus drámaként fogadták.
A másik oldalról érkező hatást az angol vendégtársulatok jelentették, akik Shakespare műveivel arattak nagy sikereket.

A romantikus dramaturgia minden tekintetben szembe helyezkedik a klasszicista drámával.
A romantikus dráma jellemzői:

       - támadja a hely és idő egységét a valószínűség és a realitás jegyében

       - nem veszi komolyan a műfaji egységet / vegyíti a tragikus és komikus elemeket ! /

       - a modern történelem eseményeit dolgozza fel

       - a véres és megrázó eseményeket nem elbeszélik, hanem megmutatják

       - precízen törekszik a történelmi hűségre/ ruhák, díszlet, kellékek, stb. /

       - nem korlátozzák többé a dráma szereplők számát

       - sokkal több monológot alkalmaz mint a klasszikus dráma

       - több a prózai dialógus

Jelentősebb képviselői:

        - Victor Hugo / 1802 - 1885 /

Hugo, Victor portréja

Először az 1827-ben megjelent Cromwell című drámája előszavában érezhető vonzalma a romantikus színházhoz.
Bár ez a mű óriási terjedelme és több mint száz szereplője miatt sohasem került színpadra, mégis a romantikus dráma manifesztumának nevezik.
Későbbi műveiben aztán mind határozottabban szakít a korábbi klasszicista stílussal és rátér a romantikus drámai műfajra.
1830-ban bemutatott Hernani című művének előadása addig sosem tapasztalt színházi botrányba fulladt!
Ezt azóta is "Hernani-csatája" néven emlegeti a színháztörténet!
A közönséget ugyanis megosztotta a romantikus dráma újdonsága, s a régi klasszicista színház kedvelői bekiabálásokkal igyekeztek megbuktatni a darabot.
Ezt viszont rossz szemmel nézték a műfaj szimpatizánsai s ez az ellentét a kölcsönös bekiabálások után nézőtéri verekedéshez vezetett.
Ez a hangulat kísérte végig a darab további 54 bemutatóját is!

           - id. Alexandre Dumas / 1803 - 1870 /Nem csak páratlanul termékeny regényíró volt, hanem nagy sikereket ért el színpadi műveivel is.
Minden bemutatásra váró darabjára gondosan ügyel, ott van a próbákon, rendez, előjátszik, díszleteket rendel, stb.
III. Henrik és udvara című drámáját tartják a romantikus dráma első igazi képviselőjének!
Másik jelentős darabja az 1831-ben bemutatott Antony, melyben először mutatja be színpadon a "modern" embert, vagyis a mindennapi életből valót, nem pedig történelmi személyt!

          - Alfred de Vigny / 1797 - 1863 /

Alfred de Vigny par Antoine Maurin

1835-ben bemutatott Chatterton című drámája szintén jelentős állomás volt a romantikus dráma történetében.

           - Alfred de Musset / 1810 - 1857 /Különleges hely illeti meg a romantikus dráma történetében.
Mindenekelőtt azért, mert - ellentétben a többi drámaíróval - kizárólag vígjátékokat írt.
Másodsorban azért, mert műveit nem előadásra szánta!
Első darabja ugyanis, a Velencei éj, megbukott színpadon, s így meggyőződésévé vált, hogy nincs tehetsége a színpadi művekhez.
A továbbiakban csak kedvtelésből írogatott, s csak az utókor fedezte fel művei igazi színpadi értékeit!

         - A romantikus díszletművészet

A romantika nem csak a drámában, de a színpadi előadások formájában is változásokat hozott.
Fontosabb újítások, képviselők:

        - Gyakran változó díszletek, látványos, festett hátterek, plasztikus, könnyen mozgatható díszletelemek.

        - Gázvilágítás bevezetése.
Jelentősége abban állt, hogy a nézőteret és a színpadot bizonyos mértékig el lehetett sötétíteni. A gázláng lassú szabályozásával a felderengő és kihunyó, valamint a hirtelen fellobbanó és kialvó fények addig ismeretlen hangulati hatásait lehetett érzékeltetni! Egyaránt alkalmazták a rivalda, a szufitta és a kulissza megvilágítására. Voltak persze hátrányai is. A hőmérséklet gyakorta elérte a 40 fokot, kiszárította a vásznat, a fát, a köteleket, sőt még a színészek torkát is, oxigénhiány alakult ki és nagyon zavaró volt az állandó gázszag! Nagyon sok színházi tüzet okozott!
Mindezek ellenére a gázvilágítás az elkövetkező ötven évre befészkelte magát a színházakba!

         - A XVIII. században feltalált panoráma "ujrafelfedezése" és alkalmazása.
Ezek nagy, kör alakú festmények voltak, amelyek egy táj perspektívikus képét ábrázolták. Az épület közepén ülő nézőben ez a kép a valóságos horizont benyomását keltette!

         - A dioráma kialakítása!
Louis-Jacques  Mandé Daguerre / 1787 - 1851 / alkalmazta.
Lényege, hogy a panorámát félkörre vagy negyedkörre csökkentette!        - Pierre-Luc-Charles Cicéri / 1782 - 1868 /14 éves korában kínai árnyjátékszínházban dolgozott, s ez meghatározta későbbi munkásságát, térlátását.
1809-ben már a párizsi opera díszletfestője, majd 1810-től a császári színházak fődíszlettervezője és udvari festője.
Dús, színes vegetációkat fest, díszlettervei zsúfoltak, tele vannak kolostorromokkal, várakkal, sziklabarlangokkal és hasonló sejtelmes színhelyekkel.
Nagy szerepet szánt a gépezeteknek, fényhatásoknak és tűzijátékoknak.

         - A romantika színészei

Az új műfaj megjelenése új színésztípus kialakulásához vezetett.
Megszűntek a régi szerepköri határok, s a színészek kénytelenek voltak tragikus és komikus szerepeket egyaránt játszani.

        - Molé
Francois-René / 1734 - 1802 /

Ragyogó pályát futott be mint tragikus és komikus színész.
Ő játszotta Franciaországban először Hamletet, igaz nem az eredeti Shakespeare darabban, hanem annak egy átírt, eltorzított változatában.

          - Larive / 1747 - 1827 /Rövid tündöklés után Talma kezdeti sikerei olyan féltékenységet ébresztettek benne, hogy inkább félreállt az útjából.
Minden fizikai adottsága meg volt a nagy szerepekhez, de igazi belső értékei hiányoztak.

           - Fleury / Abraham Joseph Bénard / / 1750 - 1822 /A Comédie-ben debütált és nagy komikus színésszé fejlődött.
Főleg eleganciájával és ironikus játékával hatott.

          - Mlle Doligny / 1746 - 1823 /

Arról vált nevezetessé, hogy először mert lemondani a könyökig érő fehér kesztyűről és a hagyományos legyezőről, amelyek addig szerepkörének kötelező kellékei voltak!

         - Joseph-Isidore Samson / 1793 - 1871 /

File:Joseph Isidore Samson by Léon Noël 1833.jpg

Nem volt kiemelkedő tehetség, de később kiváló színészeket és színésznőket nevelt!

            -  Francois-Joseph Talma / 1763 - 1826 /


Francois Joseph Talma

Kétségtelenül a kor színészfejedelme volt!
Párizsban született, Angliában nevelkedett, majd Molétől vett órákat, és 1787-ben mutatkozott be a Comédie Francaise-ben.
Nem csak tehetségével tűnt fel, hanem merészségével is, mert először mert valódi tógában, meztelen karral és fedetlen lábbal megjelenni a színpadon.
Amikor a színpadon volt, szinte felgyújtotta a közönséget játékával!
Angliából magával hozott shakespeare-i valóságábrázolásával óriási sikereket volt képes elérni.
Karrierje Napoleon alatt ívelt a legmagasabbra a császár támogatásával, akit egyébként a méltóságteljes megjelenés különböző pózaira is tanított.
Játékában az indulatok természetes kifejezésére törekedett, s néha igen realisztikus eszközökhöz is nyúlt, ami az akkori színpadon már szinte szentségtörésnek számított, de épp ez vonzotta annyira a közönséget.

            - Mlle Duchenois / 1777 - 1835 /

Print - H Beard Print Collection

A császárság nagy tragikája volt.
Csúnya volt és sovány, de szerepeiben megszépült.
Különösen megindító hangjával varázsolta el a közönséget.

            - Mlle George / 1787 - 1867 /Mlle Duchenois nagy riválisa volt a színpadon.
Szépségével és összeköttetéseivel igyekezett ellenfelével felvenni a harcot, de a közönséget nem tudta elhódítani tőle.
Sértettségében 1808-ban Oroszországba ment, ahol a szentpétervári francia társulatban játszott.
1813-ban visszatért Párizsba, és romantikus darabokban aratott sikereket.

          - Mlle Mars / 1779 - 1847 /Szorgalmával és kitartásával emelkedett a romantikus színjátszás első vonalába.
Egyszerű eszközeivel és játéka hitelességével magához láncolta a közönséget.
Klasszikus tragédiában, polgári vagy történeti drámában bármely szerepkörben verhetetlen volt!

          - Mme Dorval / 1798 - 1849 /


Hippolyte (Paul) Delaroche:Marie Dorval 1798-1849 in Costume

A legjellegzetesebb romantikus színésznő: tüzes, féktelen, de mindig humánus temperamentum.
Szegény vándorszínész családból származott.
Ösztönös szenvedélyességgel játszotta szerencsétlen és szenvedő hősnők szerepeit és mindig könnyekre fakasztotta közönségét.

           - Frédérick Lemaitre / 1800 - 1876 /

Frédérick Lemaître.jpg

A nagy tragikus szerepekben alkotott maradandót.
Játszotta az Othellot, Hamletet, majd id. Dumes és Hugo alakjait.
Legnagyobb sikerét 1838-ban a Ruy Blasban aratta.

            - Rachel / Elisabeth-R. Félix  / 1821 - 1858 /Váratlanul új távlatokat nyit a színpadi interpretáció birodalmában s ezzel mintegy csapásra lezárja a romantikus színjátszást!
Már 18 éves korában a század legnagyobb tragikájaként emlegetik, és ez a jóslat valóra is vált!
A Talma halála óta elfelejtett klasszikus tragédiát és komédiát ismét visszahelyezi jogaiba, s 20 éven át kiváló alakításokkal kelti életre Corneille és Racine darabjait.
Hatalmas ereje természetes és egyszerűséget sugárzó játékában rejlett.
37 éves korában tüdőbajban halt meg.
Hatása felmérhetetlen volt a francia színészetben!

            - Az opera

A romantika ugyan olyan gyökeres változásokat hozott a zenében is, mint az irodalomban és a színházban.
A francia romantikus opera általában történeti tárgyú volt, hatalmas kórust és táncapparátust mozgatott, nagy zenei effektusokra épített és gyújtó hangulatú hatáselemekre törekedett.
Jelentősebb képviselői:

        - Daniel-Francois Auber / 1782 - 1871 /1828-ban bemutatott Portici néma című operája volt az első romantikus opera a francia színpadokon.
További különlegessége volt az előadásnak, hogy a főszerepet egy Noblet nevű táncosnő játszotta, mégpedig némán, mindent csak pantomimikus eszközökkel kifejezve!

          - Giacomo Meyerbeer / 1791 - 1864 /1836-ban bemutatott Hugenották című műve a romantikus opera legnagyobb sikere volt!

             - Hector Berlioz / 1803 - 1869 /

Hector berlioz 1863.jpg

A hangszínek tudatos kihasználásával és a zenekari technika kifejlesztésével a hangulatok drámai polarizálására törekszik.
Operáival Franciaországban nem igazán volt sikere.
Németországban - ahol Liszt Ferenc felkarolta - jobban megértették.

         - Charles Gounod / 1818 - 1893 /Goethe drámájának eléggé szabad átdolgozása nyomán írta meg a Faust című operáját, melyet nagy lelkesedéssel fogadott a közönség.

          - Georges Bizet / 1838 - 1875 /A francia realista opera legnagyobb alakja.
Fő műve a Carmen.
Az operát az Opéra Comique igazgatója rendelte meg tőle, mikor azonban elkészült, a mű tragikus befejezése megdöbbentette a színház vezetőségét.
Ráadásul a kórus énekelhetetlennek, a zenekar pedig játszhatatlannak minősítette a partitúrát, az énekesek pedig kifogásolták, hogy nincs benne egyetlen fülbemászó melódia sem.
Erre válaszul komponálta meg Bizet a torreádordalt és az indulót.
Eleinte ezt is hűvösen fogadták, de aztán rövidesen világsiker lett belőle.
Sajnos ezt Bizet már nem érhette meg, mivel a bemutató évében meghalt.

Az opera mellett meg kell még említeni a korábban királyok és főurak priviligizált műfaját, a balettet, mely a forradalom után már a polgárság kedvelt látványosságává vált.

            - Az operett

1855. július 5-én új színház nyílt Párizsban Bouffes Parisiens néven.


Nyitó előadásként egy addig teljesen ismeretlen zeneszerző egyfelvonásosait hirdették.
A műsor négy részből állt:

       - prológ: Csak befelé, hölgyek és urak címmel

      -  két egyfelvonásos:  A két vak
                                         Egy fehér éjszaka

      - balettbohózat: Harlekin, mint borbély címmel.


A közönség elbűvölten nézte ezt az új fajta zenés produkciót, az operettet, s a műfaj és szerzője egy csapásra híressé lett Párizsban.
A szerzőt úgy hívták, hogy:

         - Jean-Jacques Offenbach / 1819 - 1880 /
      


A kölni származású francia 1833-tól élt Párizsban, ott végezte a zeneiskolát, majd az Opéra Comique zenekarában játszott.
Később karmesterként dolgozott a Comédie Francaise-ben.
Közben folyamatosan írt kisebb-nagyobb zenei műveket, de ezeknek semmi visszhangja nem volt, mert a színházak elzárkóztak az ilyen könnyed és eleven hangzású zene elől.
Igazi képességei akkor kezdtek kibontakozni, amikor találkozott és közös munkába fogott két librettistával / szövegíróval /, Ludovic Halévyvel és Henri Meilhackal, akik szatírikus és parodisztikus szövegeikkel egy életen át tökéletes társszerzői lettek.
Első világsikerét az Orfeusz az alvilágban című operettjével aratta 1858-ban.

További híresebb művei:

        - Szép Heléna,
        - Kékszakáll,
        - A gerolsteini nagyhercegnő,
        - Eljegyzés lámpafénynél,  
        - Párizsi élet,
        - Dunanan apó
        - Hoffmann meséi  

      
A Hoffmann meséi-nek bemutatóját már nem érte meg, mert a sok munkától agyonhajszolva, végkimerülésben meghalt!
A mű hangszerelését már Ernest Guiraud végezte el.
Haláláig 112 operettet írt.

         - A naturalista dráma kialakulása

A XIX. század közepén a színházi alkotók és a színházi közönség figyelme egyre inkább a társadalmi valóság problémái felé fordult.
A valóság / realitás / és a  természet / natura / egyre inkább a színházi alkotások tárgyává és eszközévé vált, mely realizmus, illetve naturalizmus néven érlelte ki formarendszerét.
A naturalista dráma nem a színpadból nőtt ki, mint a színpadi műfajok többsége, hanem a naturalista irodalomból.
Gyökerei minden esetben a romantikához nyúlnak vissza.
Fontosabb képviselői:

       -  Eugéne Scribe / 1791 - 1861 /

File:Eugene Scribe.jpg

Darabgyárosként is emlegették, mert 1820 és 1860 között 350 darabot írt, melyekkel jelentős szerepet tölt be a francia színház történetében!

Még romantikus szerző, de műveiben már sok tekintetben felfedezhetők a naturalizmus jelei!
Vígjátékaira jellemző, hogy többségük már a mindennapi életből merítette a témáit.
Üzleti, baráti, házassági és szerelmi kapcsolatok bonyodalmas szövevényét mutatták be.
Darabjai nyelvezete és stílusa realisztikusabb dikcióra és természetesebb beszédmodorra kényszerítette a színészeket, s ezzel mintegy előkészítette a realista játékmódot még a naturalista színjátszás igazi megjelenése előtt!

        - ifj. Alexandre Dumas / 1824 - 1895 /Saját bevallása szerint azzal akart hatni a társadalomra, hogy a hatásvadászat helyett a mélyebb összefüggéseket tárta föl, szatirikusan ábrázolta az ostobaságot és szinte rákényszerítette a népet a problémák megvitatására a törvényhozókat pedig a törvények  átgondolására és újra alkotására.
Erről így írt egyik barátjának: " Ha ez sikerül nekem, akkor többet tettem, mint amennyi költői kötelességem volt -, akkor mint ember tettem meg kötelességemet. "
Nevelő, tanító színházat akart, amely leleplezi korának hibáit.
Fontosabb művei:

           - Kaméliás hölgy / A realista dráma kezdetét jelenti! /
          - A demi-monde
          - Francillon,
          - A nők barátja,
          - A törvénytelen fiú,
          - Denise


         - Émile Augier / 1820 - 1889 /

Émile Augier, Portrait par Alphonse Charles Masson

A kor másik sikeres drámaírója.
Kerülte a tézisszerűséget és az aktuális témák feldolgozását, s az "örök morált" hirdette drámáiban.

A naturalista dráma egyik oldalhajtásaként alakult ki a bulvárszínház. / boulevard-theatre /.
Tematikája a háromszögproblémák, a házasságtörés, a szerelmi intimitások örökös variálásából áll, és sokszor a pornográfia határát súrolja.
Célja a közönség ízlésének fenntartás nélküli kiszolgálása volt, amely kiváló üzletnek bizonyult.
A bulvárszínház képviselői:

            - Eugéne Labiche / 1815 - 1888 /A bohózat és a vaudeville nagymestere.
Kitűnő szemmel látta meg és páratlan szellemességgel figurázta ki a francia kispolgárság hibáit és félszegségeit.
Darabjaival azonban nem bántani vagy bírálni akart, kizárólag a nevettetés, a szórakoztatás volt a célja!
" Jobban szeretem a kényelmes bűnt, mint a fárasztó erényt " - írta egy helyen, s ez jól jelzi ammorális társadalmi szemléletét.

            - Victorien Sardou / 1831 - 1908 /

File:Victorien Sardou (1831-1908).jpg

Cselszövényekre épített darabjaiban az érdeklődés felcsigázásának és a meglepetésnek százféle fogását alkalmazta.
Szerepeiben naturalisztikus és pszichológiai eszközök alkalmazására nyújtott lehetőséget.

A XIX. század második felében eluralkodó szórakoztató üzleti színház sok káros hatása ellenére is fontos szerepet töltött be a fejlődésben!
Megőrizve, sőt bizonyos mértékig felfokozva a régi teátrális eszközöket, fokozatosan helyt adott a naturalista színjátszásnak és szcenírozásnak.


          - Émile Zola / 1840 - 1903 /
A naturalista dráma legmarkánsabb képviselője.
A műfaj programját A naturalizmus a színházban című tanulmányában foglalta össze, mely nagy hatást gyakorolt nem csak korának drámaírására, hanem a színház és a rendezés későbbi alakilására is!
Az a dráma, amelyre Zola vágyik, óvakodik az előre megfontolt alakoktól, a mesterséges konfliktusoktól, hogy a szenvedélyek pontos elemzése felé forduljon, és kiterjessze a mindennapi élet valóságát az egész előadásra!
 
/ Folytatás a 14-ik részben /

KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben