Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - A SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE 22. / A XX. századi olasz színház /
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZ


A XX. SZÁZADI OLASZ SZÍNHÁZAz olasz kulturális élet a századfordulón egyetlen határozott érzést tükrözött: a risorgimento elárulásának lemondó és negatív hangulatát.
Ez hatja át a századforduló ifjúságának gondolatát és ez táplálja lázongásaikat.
Az olasz színház egyértelmű vesztesként került ki abból a heves társadalmi mozgásból, amely ekkor az országot jellemezte.
Továbbra sem tudtak áttérni az állandó színházi rendszerre, s szinte kizárólag vándortársulatok és nagy egyéniségek mozgása, kisugárzásának hatása jellemezte.

         - A verista színház felbomlása

A XIX. századi olasz színháznál már szó volt róla, hogy Orianival kezdetét vette a verista színház hanyatlása.
A bomlasztást és valami újnak az előkészítését további hat név fémjelzi.

           - Enrico Annibale Butti / 1868 - 1912 /

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/polopoly_fs/1.4075622.1334560898!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_250/image.jpg

Dramaturgiai tehetsége még a bulvárszerzőkéhez sem ért fel, tematikai merészsége azonban, amelyet a színpadon alkalmaz, már szöges ellentétben állt a polgári szalondrámák szokványos témáival, mint például a szerelmi háromszögek.
Utópia című darabjában megkérdőjelezi a pozitivista tanoknak az ember mindenhatóságába vetett optimizmusát!
Az Egy viharban című darabjában pedig már a forradalmár és a forradalom témáját feszegeti.
A verista színház optimizmusához szokott közönség természetszerűen még értetlenül fogadja darabjait.

             - Roberto Bracco / 1861 - 1943 /

Roberto Bracco

Újszerű stílusát szintén nem tudta megemészteni a korabeli közönség.
Műveiben a fő hangsúlyt a lélek kutatására fektette, s előszeretettel alkalmazta Freud kutatásainak eredményeit.
A kis szent című darabja a tudatalattival foglalkozik, a mű az elhallgatásra épül, a szereplők ugyanis igazi érzelmeik helyett mindig másról beszélnek.
A lélek kutatását összekötötte a társadalmi problémákkal is, ami miatt az olasz fasiszta kormány félre is állította, sőt irodalmi Nobel-díját is megvétózta.
Itáliában elszigetelődik s végül hallgatásba burkolózik.

              - Gabriele D Annunzio / 1863 - 1938 /

Gabriele D'Annunzio

A századforduló legnagyobb vihart kavaró írója!
Színházi kísérletének lényege: a valóságot szélsőséges individualizmussal és egoizmussal megtisztítani naturalista felszínétől.
Hátat fordít a verizmus kispolgári tematikájának s drámái magukba sűrítik a szecesszió olasz változatának az "arte florealénak" minden mesterkéltségét!
Ha más világnézettel is, de tulajdonképpen az ő hatása alá került a századforduló szinte minden konzervatív szellemiségű alkotója!

              - Vincenzo Morello / 1860 - 1933 /Balzaci ihletésű és antiklerikális A gonosz gyűrű című darabjával 1910-ben vált ismertté.

             - Guelfo Civinini / 1873 - 1954 /Könnyed újszerű komédiáival aratott sikert.


           
  - Tomasso Monicelli / 1883 - 1946 /


http://www.famouswhy.com/pictures/people/mario_monicelli.jpg

Földszagú, nosztalgikus darabjaival szerzett magának híveket.

Itália legjobb színházi szakembereinek álma a teatro stabile, az állandó anyagi és művészi biztonságot nyújtó színház volt.
1898-ban Domenico Lanza színházi kritikus kísérletezett Torinóban egy ilyen színház létrehozásán de a színház anyagi támogatás hiányában megbukott.
Rómában szintén egy kritikus Edoardo Boutet / 1856 - 1919 / vállalkozott arra, hogy stabilét szervezzen.

29 30 (I-1901). (Le Cronache Teatrali; 29-30)

Rómában a feltételek kedvezőbbek voltak, mert a városi tanács a rendelkezésére bocsátott egy nagy múltú de rég kihasználatlan színházépületet, a Teatro Argentinát.
A színháznak új nevet adtak, mely Stabile Romana lett.Első színésze és később társigazgatója Ferruccio Caravaglia / 1868 - 1912 /
lett.

Ferruccio Garavaglia

Merőben új alapokra akarta helyezni az olasz társulatok addig megszokott szerkezetét, konkrétan a nagy színész és a háttérbe szoruló "szürkébb" színészek viszonyát.
Eszményképe az együttestársulat volt, melynek lényege szerint a nagy egyéniségek öncélú, az előadás és a mű rovására történő csillogása helyett az együttes munkára helyezte a fő hangsúlyt!
Elképzelését az olasz közönség buktatta meg, mely még erőteljesen a sztárok bűvöletében élt, s csak ezekért a hírességekért volt hajlandó bemenni a színházba.
Csalódottságában elhagyta a színházat, mely sok további viszontagságokon átmenve 1913-ig működött.
A színház egyetlen erényének tekinthető, hogy fennállása alatt sok kortárs olasz szerző művét segítette színpadra!

         - A századforduló leghíresebb színészei

            - Ermete Zacconi / 1857 - 1948 /

http://pad.mymovies.it/filmclub/attori/8311.jpg

Művészete Cesare Rossi társulatában fejlődött és olyan naturalista drámaírók művein csiszolódott, mint Ibsen, Tolsztoj, Turgenyev és Rovetta.
Ezek ébresztették rá az interpretáció olyan új formájára, amely a valóság pontos megfigyeléséből kapott részadatokból építi fel a színpadi alakot!
A naturalista színjátszás ugyan is nem az író által megformált alakból indul ki, hanem a külső világ megfigyelésének eredményeit rakta rá az írói alak vázára.

Zacconi a patológia felől közelítette meg szerepeit.
A Kísértetek Oswaldja című darabban  színészi alakítását elsősorban a paralízis kialakulásának orvosi pontossággal és részletességgel kidolgozott kórképének bemutatására alapozta.
A darab utolsó jelenetében, amikor a főszereplő Oswald már teljesen meghülyülve aa Napot kéri ajándékba az anyjától, a visszaemlékezések szerint alakítása olyan megdöbbentő volt, hogy a nézőket borzongás fogta el, s egyesek rosszulléttel küszködtek.
Játéka minden esetben rendkívül átélt, meggyőző és a közönséget szinte hipnotizáló erőszakosan szuggesztív volt!

1894-ben Zacconi társulatot szervezett a verista színház jegyében.
A milánói Teatro Manzoniban sikerült határozott művészi célokkal rendelkező társulatot létrehoznia, mely 1897-ben európai turnéra indult, főleg Németországba, Oroszországba és az Osztrák-Magyar Monarchiába, s nagy szerepet játszott a naturalizmus terjesztésében!

            - Eleonora Duse / 1858 - 1924 /

http://images.arcadja.com/cei_cipriano-eleonora_duse~OMbc9300~10143_20070313_2007marzo_598.jpg

Az olasz színpadi verizmus egy másik, egyedülálló változatát képviselte.
Pályáját Ernesto Rossi társulatában kezdte.
A patetikus, retorikus iskolával szemben ő is a pszichológiailag hiteles ábrázolásra és a természetes, köznapi kifejezési formák alkalmazására törekedett, de eltérve a sokaktól, ezt nem a virtuóz másolási technika öncélú fitogtatásával tette!
Páratlanul gazdag színészi technikája még a középszerű darabokból is olyan erőt és érzéseket volt képes kihozni, mely minden esetben megdöbbentette és szinte a székhez szögezte a nézőket!

Világ körüli vendégjátékai során rengeteget tett a naturalizmus terjesztéséért!

         - Emma Gramatica / 1875 - 1965 /      

   


A verista színpad egyik különös alakja volt!
Nem volt szép, sőt különösen előnytelen megjelenése volt, de rendkívüli intelligenciájával és műveltségével ezt kiválóan tudta ellensúlyozni s feledtetni a közönséggel.
Különösen olyan szerepekben tűnt ki, melyekben a pszichológiának volt nagy jelentősége!
Külföldi vendégjátékai során nem csak Európa de Amerika is megismerhette művészetét.

        - A futurizmus és a crepuscolarizmus színháza

Az első világháború előtti évek két legjelentősebb művészi mozgalma volt, melyek szembefordultak ugyan a hivatalos irodalom retorikájával, de jelentős színházi kísérleteket nem tudott felmutatni.
Komoly jelentőségük volt viszont Pirandello színházának kialakulásában, mivel mintegy előkészítette a talajt annak létrejöttéhez!

A két irányzat fontosabb képviselői:

          - Filippo Tommaso Marinetti / 1876 - 1944 /A futurizmus vezéralakja.
Tevékenységük tulajdonképpen erőszakos lázongás volt a kor ernyedt kulturális jelenségei ellen.
A polgári színházzal szemben a teljes elutasítás álláspontjára helyezkedtek.
A futurista színműveket rövid, illogikus, szimultán játszódó szintetikus jelenetek sorozatának képzelték el.
Mindez azonban szinte teljesen elképzelés is maradt, mert alig lépték túl az elveik megfogalmazását, s nem ültették azt át a gyakorlatba.

            - Sem Benelli / 1877 - 1949 /A crepuscolarizmus / alkonyatiság /legjellegzetesebb képviselője.
Ábrázolása tudatosan eltér a realista jellemformálástól és késő romantikus formában az életet az örök Rossz és Jó közötti küzdelemnek fogta fel.

          - Fausto Maria Martini / 1886 - 1931 /Szintén az alkonyatiság hatása alatt dolgozott, de már jellegzetesen pirandelloi témát dolgoz fel például a Virágok a szem mögött című művében.

            - Ercole Luigi Morselli / 1882 - 1921 /Ő is a crepuscolarizmust képviselte de munkássága már az első világháború utánra tevődik át.
A háború utáni olasz színpadokon az ő műve aratta az első igazán nagy sikert.
Gluakosz című alkotása a nagyhatalmi álmokból kiábrándult hőst viszi színpadra.
Ezzel ő is Pirandello jellegzetes művei és hősei előtt egyengette az utat.

             - Luigi Chiarelli / 1884 - 1947 /

Luigi Chiarelli.png

Pirandello közvetlen előfutárának tekintik, hisz részben már kortársa is volt!
Groteszk színházában és műveiben, főleg az 1916-ban bemutatott Arc és álarc című  drámájában, mely cinikus komédia azokról akik érzelmeiket és szenvedélyeiket csak megjátsszák, a látszat és a valóság különös transzparenciájának lehetünk tanúi.
A mű sikere már Pirandello sikereit vetíti előre.

          - Pirandello Színháza


         - Luigi Piradello / 1867 - 1936 /

File:Luigi Pirandello.jpg

Antonio Gramsci, Itália legkiválóbb marxista filozófusa már Pirandello első darabjai után ezt írta:
" Vígjátékai: megannyi bomba, amelyek a néző agyában felrobbanva a banalitások, a megkövesedett érzések és gondolatok összeomlását idézik elő. "

Pirandello Szicíliából érkezik, a kifosztott, elszegényedett és vigasztalan emberek világából, s természetszerűen ezeket az érzéseket viszi színpadra különleges színházi formában.
1908-ban A humorizmus című tanulmányában megfogalmazta azokat az elveket, melyek később színpadi munkáiban teljesednek ki igazán.
Szerinte a személyiség eltűnése és a klasszikus hős felbomlása nyitja fel igazán a humorista író szemét.
" A világ az ő szemében meztelen, mondhatnánk, egy szál ingben jelenik meg. "

Már az 1899-ben írt Beszéd-akció című írásában ezt írta a színházra vonatkozóan:
" Semmilyen elbeszélésnek vagy leírásnak nincs helye a színpadon. Amikor azt mondjuk: drámai stílus, mindnyájan gyors, eleven, hatásos és szenvedélyes stílust értünk rajta; de színházművészetről szólva, a stíluskifejezést sokkal szélesebben, vagy esetleg más értelemben kellene használnunk. Mert a drámaíró igazi egyéniségének nem a párbeszédben, a dráma szereplőinek nyelvezetében kell megnyilatkoznia, hanem a mese szellemében és felépítésében, abban a vonalvezetésben, ahogy a cselekményt bonyolítja. "
Ez már nyílt szakítás a verizmussal.

Pirandello drámai pályáját kezdetben nem koronázza siker.
A Hat szerep keres egy szerzőt című műve 1921. május 10-én hatalmasat bukott a római Teatro Vallében.
Ugyan ez a mű viszont Milánóban a Teatro Manzoni színpadán már óriási sikert aratott, akár csak az 1922-ben bemutatott IV. Henrik is.
Ez a két mű valósággal felrobbantja a múlt századi színpadi formákat!
Az előadások az abszurd színház elemeivel telítettek, s mint ilyenek az avantgard irányzatok törekvései közé sorolhatók.
Ennek ellenére még sem sorolhatók be egyértelműen az avantgardisták közé, mivel nem mondott le az irodalom és a műalkotás antropológiai szemléletéről!

Pirandello világhíre tipikus színházi világhír volt.
Hatása nem irodalmi, hanem élő, színpadi hatás!

A verista színház elleni harc jegyében alapította meg Teatro dArte nevű színházát.Itt kifejezetten Pirandello műveit adták elő.
A színházat a mester nem csak igazgatta, hanem rendezte is.
Rendezői eszményképe a racionalitás volt, ennek rendelt alá minden színpadi effektust, melyekkel egyébként is igen takarékosan bánt.
Előadásaival bejárta Európát s a tengerentúlra is eljutott.
1934-ben, a nagy anyagi erőfeszítések ellenére, a színházat be kellett zárni, mert már nem tudta fenntartani a társulatot.

Pirandello, bár kezdetben némi laza kapcsolatot tartott fenn a fasiszta párttal, később mégis összeütközésbe került velük Az elcserélt fiú című műve miatt, melyet először a németek, majd az ő példájukra az olasz fasiszták is betiltottak.
Őt magát azonban teljesen nem tilthatták le a színpadról, mert a XX. század legnagyobb hatású olasz színházát, Pirandello életművét még a fasisztáknak sem lehetett kitagadni Európából!

           
- Pirandello hatása és követői


Pirandello színházi reformja a két világháború között feltartóztathatatlan volt!
Még az olyan szellemes, de felszínes szerzők sem tudták kivonni magukat a hatása alól, mint Dario Niccodemi / 1874 - 1934 /.Az olasz színpadok egyik legsikeresebb szerzője - aki egyben színigazgató is volt - a közönség döntő többségének konzervatív ízlését képviselte, de ez a három nyelven is író világfi egy idő után kényszert érzett arra, hogy kapcsolódjon a modern áramlatokhoz is.
A Titokzatos ház valamint A herceg című műveiben Pirandello stílusát igyekszik követni, de a várt siker elmaradt, mert az alapjaiban antifilozófus szerző nem tudott mit kezdeni a relativitás fogalmával.

        - Antonio Giulio Bragaglia / 1890 - 1960 /1922-ben Rómában megszervezte Teatro degli Independenti nevű állandó társulatát, mely 1931-ig működött.
A teátrális színházról című könyvében fektette le avantgarde elképzeléseit.
A fő hangsúlyt természetesen a látványra helyezte.

            - Alberto Casella / 1891 - 1967 /Legjelentősebb drámái, mint például a A halál vakáción című nyíltan Pirandello nyomdokain halad.
A mű a "szabadságon lévő Halál" földi kalandjairól szól.

            - Massimo Bontempelli / 1878 - 1960 /A "mágikus realizmus" szülőatyja, az olasz urbánusok vezéralakja!
A klasszicizmustól a futurizmuson át sajátos realizmusáig oly sok stílust kipróbáló 1928-ban bemutatta Minnie a csodálatos című darabját, melyben a látszat és valóság egymásra kopírozásának technikáját alkalmazza, bár kissé kevésbé tézisszerűen, mint Pirandello.

A hivatalos fasiszta Olaszország természetesen nem Pirandello útját követte.
Az akkor divatos szerzők az új nagyhatalmi ábránd "művészi" megjelenítését képviselték.
A kor művészeti értékére jellemző, hogy még maga Mussolini is írt társszerzőként egy drámát....
A fasiszta rendszer nem csak Pirandellot tagadta és mellőzte, de intézményesen is támadta a színházat és véget kívánt vetni a színpad korábbi szabadságának.
Az első fasiszta jellegű beavatkozás a színház világába a szakszervezetek felszámolása után a színházak korporációkba tömörítése volt.
A színháznak a fasiszta, nacionalista és rasszista politika szócsövévé kellett válnia.

           - A Második Világháború után

A fasiszta rendszer bukása után egy időre félretolódtak az olasz színházak elől azok a politikai, ideológiai és művészi akadályok, amelyek a stabile-rendszer addigi bevezetését gátolták.
A szubjektív feltételei is megteremtődtek azzal, hogy a filmipar, mely korábban felszívta a legjelentősebb színészeket és rendezőket, átmenetileg jelentéktelenné zsugorodott, így az újonnan szerveződött társulatok a legjobb erőket mozgósíthatták a színpadon.
Ekkor debütált a zseniális olasz színész Vittorio Gassman / 1922 - 2000 /

Vittorio Gassman.jpg

Mind klasszikus szerepekben, mind a modern darabok drámai, komikai hőseként kiválót nyújtott.

Egy állami intézkedés viszont azt mutatta, hogy az olasz színház fellendülése csak látszólagos, mert az olasz minisztertanács közvetlen irányítása alá rendelt szerv, a Direzione Generale dello Spettacolo, a film és a színház ügyeit egyazon intézmény keretén belül képviselte, s ebben a társulásban az anyagilag gyenge és szűk hatáskörű színház húzta a rövidebbet.
Ennek köszönhetően az olasz színházat a létbizonytalanság elemi szőtték át.
Még a legjelentősebb társulatok is csak időszakosan tudtak működni.
Így működött a két kiváló színész társulata is.

        - Paolo Stoppa / 1906 - 1988 /          - Rina Morelli / 1908 - 1976 /Viszontagságos működésük egyik oka az volt, hogy nem tettek engedményeket a kommersz színházaknak, repertoárjukon zömmel a huszadik század legjobb szerzői szerepeltek, többek között Pirandello!

A legjelentősebb stabile-színház Milánóban működött Piccolo Teatro néven.1947-ben nyitotta meg kapuit.

Alapítója Paolo Grassi / 1919 - 1981 /A munkába később kapcsolódott be Giorgio Strehler / 1921 - 1997 /Világhírűvé vált rendező, a XX. századi színház egyik kiemelkedő alakja!
Irányításával a Piccolo Teatro határozott koncepciót követett, mind műsorpolitikában, mind a közönségnevelésben.
Nagy érdeme volt a színháznak, hogy megismertette az olasz közönséggel Gorkijt, Csehovot és Brechtet.
Működése alatt a nemzetközi élvonalba emelte az olasz színházat.

Az olasz színház a rövid fellendülés után mély válságba került.
A színházak repertoárján túlnyomórészt külföldi darabokat találhatunk, s szinte teljes visszhangtalanságban dolgozott a korszak legjelentősebb drámaírója:
Ugo Betti / 1892 - 1953 /Csak a Botrány a törvényszéken című darabjának 1944-es párizsi sikere és a nyomában járó világhír irányította rá saját hazája figyelmét.
A sokáig bíróként dolgozó író igazi társadalomkritikus.
Drámáiban nem a formai újdonság, hanem a tematikai merészség az úttörő jellegű!
Fontosabb művei:  

           - Földomlás az Északi rakparton,
           - Álmaink,
           - A vizsgálat,
           - Az ártatlan Irene,
           - Bűntény a Kecske-szigeten,
           - A menekülő asszony


Az 1945 utáni olasz színház - a külföldi darabok inváziója miatt - teljesen hasonult a nyugat-európai színházhoz.
Ugyanazokat a témákat, formai megoldásokat alkalmazzák, mint azok a kollégáik.

A XX. századi olasz színház egyik érdekes vállalkozása volt a Teatro dei Piccoli nevű bábszínház.Alapítója: Vittorio Podrecca / 1883 - 1959 /A színházat 1914-ben nyitották meg Rómában.
Az egy méter magas zsinóros marionettekkel az emberi mozgás élethű utánzására törekedtek a nagy színpadokhoz hasonló díszletek között.
Műsorain  teljes operák és drámák is szerepeltek.
1927-ben nagy sikert arattak Budapesten is.

Az 1970-es évek folyamán tovább tagolódott az olasz színházi szervezet.
Az állandó színházak hálózata mellett / teatri stabili / társas vállalkozások / kooperatívák / alakultak.
Ezekben 9-10 színész társult egy rendezővel és a vándorló hagyományt követve járta az országot.
Továbbra is jelentős volt a magánszínházak tevékenysége.
A színházi szervezet legfőbb tényezője azonban az állandó színházak hálózata maradt.
Az évtized második felében azonban Olaszországot is elérte az állandó színházak válsága.
Egyre gyakrabban érte az a vád őket, hogy görcsösen ragaszkodnak a bevált darabokhoz és csak egy szűkebb körű, konzervatív ízlésű közönséget szolgál ki, óvakodik az ismeretlen nevű szerzőktől és minden újítástól.
Ráadásul vezetésük egy kézben összpontosul, ami a színészek foglalkoztatásában is önkényeskedéshez vezetett.

Az egyetlen igazi fejlődést a 70-es évek olasz színházában az avantgarde megélénkülése, a kísérleti színházi csoportok elszaporodása volt!
Az egyik leghíresebb közülük a Mario Ricci által alapított Pinceszínház volt.
A mozgalom nem korlátozódott a fővárosra, hamar átterjedt Firenzére, Nápolyra és más városokra is.

Egy évtizeddel később egy még fiatalabb generáció jelenik meg akiket transavantgardistáknak nevezünk.
Ezek sajátos elnevezésekkel hívják fel magukra a figyelmet.
 
          - vizuális színház,
          - color-színház,
          - keverékek színháza,
          - bizonytalanság színháza,
          - robbanékony színház,
          - töredékek színháza,
          - alkimista színház.


Képviselőiket az életkoron kívül szinte semmi sem kötötte össze.
A maguk útját járva, mindent elölről kezdve keresik saját profiljukat, alakítják ki elképzeléseiket és szívósan törekszenek arra, hogy a színházi életben gyökeret verjenek.

Napjainkban a közönség kifejezetten hiányolja azt a gondolati üzenetet, melyet a gesztikuláris, vizuális színházi produkciókban hiába keres.
Ugyanakkor pozitív vonás, hogy a megnőtt rendezői uralom alól felszabaduló színész, valamint a színészi játék, a színészi alakítás minőségének jelentősége!

Számos ismert színész, aki hosszú időn keresztül csak film-és televíziós szereplést vállalt, visszatért a színházhoz, és hozzáfogtak a szövegközpontú színház újra élesztéséhez.
Ennek következtében a nagy színházi előadások élményei újra egy-egy kiemelkedő tehetségű színészi alakításhoz kapcsolódtak.
Néhány ezek közül:

            - Vittorio Gassman Othelloja és Machbetje
            - Giorgio Albertazzi IV. Henrikje / A pirandelloi átdolgozásban ! /
            - Glauco Mauri Oidipusz királya és Philoktétésze,
            - Paolo Stoppa Fösvénye,
            - Turi Ferro Titus Andronicussza.


Külön kell említést tenni Carmelo Benéről!" Szent szörny " - ként nevezik ezt a nagy tehetségű rendező-színészt!
Egy tehetséges de végtelenül exhibicionista művész, aki a hangban rejlő zeneiséggel foglalkozik, azt használja elsősorban szerepeiben.
A beszéd és a játék ritmusát a zenéhez igazítja, míg végül a beszédből is zene lesz...

         - Opera

A XIX. század utolsó évtizedében az olasz opera történetében három fontos esemény zajlott le.

   1. 1890-ben Rómában bemutatták Pietro Mascagni / 1863 - 1945 / Parasztbecsület című operáját.   2. 1892-ben bemutatásra került Ruggiero Leoncavallo / 1858 - 1918 / Bajazzók című műve.A két opera bemutatója azt sugallta, hogy hódító útjára indul a verista opera, de a két próbálkozáson kívül semmi különös folytatás nem történt.
Bár számos hasonló operát írtak még, de ezt a színvonalat már nem sikerült elérniük.

   3. 1896-ban került bemutatásra Giacomo Puccini / 1858 - 1924 /
Bohémélet című operája.
Puccinival a virtuóz technikájú, jól játszható, pátoszmentes, realisztikus opera jelent meg!

A Puccini után jelentkező olasz zeneszerzőknek nem volt könnyű dolguk.
Súlyos teherként nehezedett rájuk Puccini rendkívüli népszerűsége és a még mindig aktuális Verdi jelenléte az olasz színpadokon.
Néhány újonnan feltörekvő név:

        - Gian Francesco Malipiero / 1882 - 1973 /A modernista zene úttörője Olaszországban!
Művei kiváló alkotások, de színpadi visszhangjuk nem volt nagy.

       - Ottorino Respighi / 1879 - 1936 /Zenekari művei mellett sikere volt a Belfagor című operájának is, valamint az 1935-ben Budapesten bemutatott Láng című operájának!

         - Ildebrando Pizzetti / 1880 - 1968 /Az olasz klasszicizáló törekvések egyik művelt és temperamentumos képviselője!
Operái gyakran szerepelnek az olasz színházak műsorán.

      - Alfredo Casella / 1883 - 1947 /


Jelentős alakja volt az olasz zenés színpadnak!

/ Folytatás a 23-ik részben /


     


KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben