Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - BETÖRŐK ÉS EGYÉB 4.
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZ


BETÖRŐK ÉS EGYÉB JÓEMBEREK / Negyedik rész /


Földnélküly: És?
Schwarcz: Hát... nagyon lezüllött... Aztán kegyelemből, hogy ne az utcára kerüljön, felvették ide...
Földnélküly: Stop! Ez a mi emberünk, Schwarcz! Figyelj ide! Te most felmuzsikálod ide ezt a Bencsiket, aztán elbújsz és csak akkor mozdulsz, amikor szólok!
Schwarcz: Igenis, Mester!
/ Kiszól az ajtón. /
Küldjétek fel Bencsiket! Siessen, mert a Földnélküly úr kéreti!
/ Cinkosan int Földnélküly felé, aztán elbújik a függöny mögött. /
Bencsik: / Belép. / Arcán állandó sértődöttséget és ellenségeskedést hordoz. /
Hívatott?
Földnélküly: Kedves kolléga. Engedd meg, hogy...
Bencsik: Tessék??
Földnélküly: Miért csodálkozik? A művészetben kollégák vagyunk, vagy nem?
Bencsik: Ó, Mester, hát tud róla, hogy én valamikor...
Földnélküly: No de kérlek, öregem! ... A mi mesterségünkben számon tartja az ember a régi nagyokat... Annyira, hogy most például majd nem azt mondhatnám, hogy szükségem van rád...
Bencsik: / Teljesen elolvad. /
Rám? Miről van szó? Valami dráma készül, amihez talán adhatok néhány ötletet?!
Földnélküly: No igen... Egy aktuális eset, amiben te is szerepelsz....
Bencsik: Én is szerepelek?
Földnélküly: Hát hallgass ide, öregem! Először vagyunk ebben a klubban, és rögtön tolvajt fogtam...
Bencsik: Ne mond....
Földnélküly: Érdekes mi? Mit szólsz hozzá? Már be is vallotta, hogy ellopott egy pénztárcát.
Bencsik: / Fejcsóválva. /
Borzasztó.... hogy micsoda emberek vannak....
Földnélküly: Ugye? ... De emberére akadt!
Bencsik: És ki az illető?
Földnélküly: Egyelőre természetesen diszkréciót kérek tőled....
Bencsik: Ez természetes... Nem szólok senkinek...
Földnélküly: A portás volt... Az a bicegős...
Bencsik: Micsoda? A portás?! Mindig tudtam, hogy valami nincs rendben azzal az emberrel! Olyan undok, bűnöző pofája van! tudod, kérlek, én messziről kiszúrom az ilyet... Rögtön el is mondom a főnöknek, hogy azonnal rúgja ki!
Földnélküly: Azt ígérted, hogy nem mondod el senkinek.
Bencsik: Ugyan! Az ilyet világgá kell kiáltani! Nem szabad ezeket a bűnözőket fedezni!
Földnélküly: Nem is vagy rá kíváncsi, hogy kitől lopta?
Bencsik: Kitől?
Földnélküly: Most fogózz meg, öregem!
Bencsik: / Összedörzsöli a kezeit. /
Roppant kíváncsivá tett, Mester....
Földnélküly: Hát tőled, öregem. Ellopta a jól eldugott pénztárcádat...
Bencsik: / Ösztönszerűen a kis tálaló asztal felé néz, és tesz is néhány lépést. /
Földnélküly: Schwarcz! A tálaló asztalhoz!
Schwarcz: / Kiugrik a függöny mögül és a tálaló asztalhoz ugrik. Kifordítja a faltól és belenyúl. /
Bencsik: / Szintén ugrana, de Földnélküly visszatartja. /
Schwarcz: / Átnyújtja a pénztárcát. /
Tessék, Mester!
Földnélküly: / zsebre teszi a tárcát. /
Jól van, Schwarcz... derék gyerek vagy! Most elmehetsz, de kérlek, keress fel néha...Jól fog esni egy kis beszélgetés...
Schwarcz: / Vigyorogva. /
Értem... Viszont látásra, Mester!
/ Mielőtt elmenne, megáll Bencsik előtt. /
Pfuj... Maga egy művész?! --- Tálaló asztalba dugni?! Micsoda pancser...
/ Elindul, aztán visszalép. /
Ja! Ez még a magáé, merthogy olyan bűnöző képem van!
/ Gyomron vágja Bencsiket, aki összegörnyed. Schwarcz ráfúj az öklére, és büszkén mondja a Mesternek. /
Hiába. Ez még a régi....
/ Mielőtt távozna, Földnélküly súg neki valamit, mire ő nevetve kimegy./
Bencsik: / Még mindig összegörnyedve. /
Kedves kolléga...
Földnélküly: Kolléga?! Azoknak ott a másik szobában lehet, hogy kolléga, de nekem nem! Maga csak maradjon a mesterségében, és rossz drámákat írjon, ne pénztárcákat lopjon! Ahhoz maga nem ért!
Bencsik: Ugye nem mondja el senkinek? Nem akarok az utcára kerülni...
Földnélküly: Mit gondol, az a portás szívesen került volna az utcára, amikor maga világgá akarta kiáltani, hogy ő lopta el a tárcát?!
Bencsik: Ne haragudjon... Néha meggondolatlan vagyok...
Földnélküly: Nem, barátom. Maga nem meggondolatlan... Maga egy aljas, velejéig romlott disznó.... De egye fene... Én segítek magán... Elmondom, mit fog csinálni... Először is: holnap felmond itt a klubban. Aztán eljön hozzám... Felveszem magát, mert szükségem van valakire, aki a vidéki színházaktól bekaszírozza a pénzt.... Aztán majd tőlem próbáljon meg lopni, öregem... ha tud!
Bencsik: Köszönöm, főnök úr... köszönöm...
Földnélküly: Most kotródjon! Nem akarom látni tovább....

/ Amint Bencsik meggörnyedve és hálálkodva kimegy, a másik ajtón belép Bálint és Antal. /

Földnélküly: No csak? Türelmetlenek? Nem baj, időben jöttek... de hol van a fogorvos? úr?
Bálint: Hála Istennek, lent maradt a halban. Kellemetlen egy figura... Ha még öt percet belebeszélt volna a dolgainkba, bizony Isten, hogy ráborítom az asztalt!
Földnélküly: / Benyúl a zsebébe és kiveszi a tárcát. /
Ezt majd adják oda neki... Biztosan örülni fog... Azt pedig, hogy kinél találtam meg, inkább legközelebb mesélem el....
/ Az órájára néz. /
Ne haragudjanak, de most sietnem kell. Nem sokára a menedzseremmel kell találkoznom.
/ Elindul kifelé. /
Antal: / Utána szól. /
Bocsánat, Mester....
Földnélküly: Óhajtanak még valamit?
Bálint: Semmi különöset...Csak hát, ugye... mielőtt elmegy, mégis csak jó lenne, ha elmondaná, hogyan is történt az eset ezzel a pénztárcával...
Földnélküly: Úgy értsem, hogy addig nem mehetek el?
Antal: Hát, ugyebár... mi nem ismerjük önt.... Csak úgy megjelent közöttünk... Ki tudja, honnan és miért... A fényképét már láttuk a lapokban, és valóban hasonlít Földnélkülyre, de ugye mi van, ha ez nem több, mint hasonlóság?
Földnélküly: / Nevet. /
Értem. Szóval önök azt kívánják, hogy igazoljam magam.
Laci: / Ekkor már néhány másodperce az ajtóban áll, de nem vették észre. /
Jó napot mindenkinek!
Földnélküly: A lehető legjobbkor jöttél, barátom! Ezek az urak nem hiszik el, hogy én vagyok Földnélküly... Jó lenne, ha igazolnál előttük...
Laci: / Végigméri a többieket. /
Igazoljalak előttük? Azt sem tudom, hogy ők kicsodák.
Antal: Bocsánat... Antal vagyok, a híres drámaíró...
Laci: Híres? Mihez képest?
Bálint: Ne haragudjon, de ön kicsoda, hogy így sértegeti a kollégámat?
Laci: Nem tartozik ugyan magára, de egye fene... megtudhatja... Tiszai Péter fia vagyok, és ennek az embernek a menedzsere... Gondolom, már hallottak rólam....
Antal: A milliomos Tiszai fia?! A híres milliomosé, aki oly sok pénzt áldoz a drámaírókra?!
Laci: Talán ezt is kétségbe vonják?!
Antal: Isten ments! Sőt! Mindjárt meg is ragadom az alkalmat, hogy megkérjem, lesz szíves összehozni az édesapjával... Tudja, kellene egy kis anyagi támogatás a legújabb drámám bemutatásához....
Laci: Nem ígérem, de elképzelhető....
Antal: Igazán rendes öntől....
Bálint: Lehet, hogy ön gazdag és az, akinek mondja magát.... Az is lehet, hogy ez az ember Földnélküly... De az a pénztárca dolog akkor is gyanús....
Laci: / Földnélkülyhez. /
Miféle pénztárca? ...
Földnélküly: Semmiség. Volt egy kis kellemetlenség abból, hogy az egyik vendégnek ellopták a pénztárcáját... Az urak szemében pedig én is gyanússá váltam...
Laci: Felháborító! Akik ilyet tesznek, azokat jól meg kell verni!
Bálint: Én is így gondolom!
Laci: Örülök, hogy egyetért.... Ugyanis én arra gondoltam, hogy azkat kell jól szájon vágni, akik Földnélküly Mestert ilyen dologgal merik gyanúsítani!
Bálint: Ez kérem jóval több, mint gyanú! Ez szín tiszta logika! Ezt ki lehet következtetni, kérem...
Laci: Kíváncsivá tett. Elmondaná?
Bálint: Szívesen... Én és a kollégám ugyebár nem lehettünk, mert mi eredendően becsületes, jómódú családból származunk... Nekünk volt neveltetésünk... Ezzel szemben köztudott, hogy Földnélküly úr a fél életét a bűnözők között tölti, ott pedig akaratlanul is elromlik az ember...
Földnélküly:/ Nevet. /
Hát ez nagyszerű! Micsoda éles logika!
Pincér! Szóljon Bencsiknek, hogy azonnal jöjjön fel!
Antal: Bencsik? ... Maga ismeri Bencsiket?
Földnélküly: Én mindenkit ismerek... Jókat és rosszakat egyaránt...
Bencsik: / Sietve jön be. /
Már itt is vagyok, Mester!
Földnélküly: Nagyszerű! Mondja, Bencsik, milyen családból származik maga?
Bencsik: Nem értem pontosan...
Földnélküly: Mit nem lehet ezen érteni?! Jómódú, necsületes családból származik?
Bencsik: / Büszkén. /
Természetesen! Apám vezérigazgató volt egy jól menő cégnél, anyám pedig büntető bíró a megyei bíróságon...
Földnélküly: Hát az igazán szép és becsületes família... És most mondja meg Bencsik, hogy ki lopta el azt a pénztárcát?
Bencsik: Hát ugye... ez egy szerencsétlen eset...
Földnélküly: Bencsik! Válaszoljon, mert ezek az urak égnek a vágytól, hogy megtudják az igazat!
Bencsik: Én voltam, kérem szépen...
Antal: Micsoda?! Ez hihetetlen!
Bálint: Ez csak véletlen lehetett... Egyszer mindenki megbotolhat....
Földnélküly: Hányadik tárca volt ez, Bencsik?
Bencsik: Nem szoktam számolni, kérem.... de talán száz körül van...
Földnélküly: Köszönöm, Bencsik... Elmehet....

/ Bencsik sietve ki. /

Földnélküly: Nos, uraim... Nagyon hamar megdőlt az önök nagyszerű logikája...
Bálint: A kivétel erősíti a szabályt....
Földnélküly: Igen? Hát akkor jól figyeljenek arra, amit most mondok! Önöknek fogalma sincs az emberi sorsokról! Nagyképűek, és tehetségtelenek! Kritizálják a többieket, az egyszerű embereket, holott azok sokkal többet érnek, mint maguk! Lenézik a bűnözőket, pedig azok gyakorta becsületesebbek és emberségesebbek, mint azok, akik olyan nagyra tartják magukat!
Antal: Nem gondolja, hogy egy kicsit messze merészkedik?!
Földnélküly: Én merészkedek messzire?! Ha jól emlékszem, önök vádoltak meg engem! ... Én valóban megjártam a mélységeket, ahonnan napvilágra vergődni nem a végzet és a sors segített, hanem az emberség, a tehetség és a tíz köröm... Én megjártam ezt az utat, és most itt vagyok! ... És, hogy sikert aratok?! Hát persze! De nem az önök eszközeivel, nem csalással, hanem erővel, akarattal vagy erőszakkal!
Bálint: Az a kérdés, hogy ki ijed meg az erőszaktól?
Földnélküly: Manapság olyan időket élünk, amikor mindenki könnyebben megijed.... Összerázkódott a világ, és ott tartunk, hogy már nem tudhatjuk, hogy a tulajdon testvérünk nem rejteget-e valami idegbajt.... Ha valaki itt most közülünk hirtelen fegyvert rántana, és azt kiáltaná, hogy: Fel a kezekkel! - azt hiszem, ösztönszerűen mindenki felemelné a kezét, mert nem lehetne biztosan tudni, vajon tréfál-e az illető. vagy megőrült, vagy gonosztevő, aki közénk furakodott... Sajnos arra senki sem gondolna, hogy az illető egyszerűen ártatlan, vagy igaza van és kényszerűségből védi meg magát olyan láthatatlan revolverek ellen, mint például a sokszorosan nyakatekert, tetszőleges irányba fordítható, és általában szegény emberek ellen használt jog!
Bálint: Ez az elmélet szerintem így már túlzás... Hogy képzeli ezt?...
Földnélküly: Hogy képzelem?!...Hát így! Schwarcz! Most!
/ Pisztolyt ránt és Bálintra szegezi. /
Fel a kezekkel!!!

/Bálint azonnal felteszi a kezét. Schwarcz, Antal mögé ugrik és egy kést szegez a torkának. Antal szintén azonnal felteszi a kezét.
Mindkét drámaíró láthatóan remeg a félelemtől. /

Földnélküly: Hát erről beszéltem, uraim! Erről az erőszakról, amelynek hatására önök is azonnal feltették a kezüket és kezes bárányokká váltak.... Pedig Bálint úr milyen nagy legény volt még az előbb...
/ Járkál körülöttük. /
Így kell ezt csinálni, uraim... Így csinálja ezt az alvilág írója és császára... Mielőtt még nem tudnak megszólalni a remegéstől, újra megkérdem: mi is a véleményük a darabomról? Lesz sikere?...Igen vagy nem?!!!
Bálint: / Gyorsan és ijedten. /
Nagyszerű darab! Biztos siker!!!
Schwarcz: / fenyegetően Antalnak. /
Lesz sikere, báránykám???!!!!
Antal: Igen...persze...sikeres lesz...nagyon sikeres....
Földnélküly: / Megvetően méri végig őket. /
Még szerencse, hogy nem önök döntik el... A szent és igazságos közönség szava a döntő számomra...
/ Kifordul a közönség felé. /
Szeretett közönségem! Ütögesd hát össze a tenyered, ha tetszett, amit láttál és hallottál! Tapsolj!
/ Meghajol. /


VÉGE


KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben