Színészképzés Másképp-Minden ami színház ! - Színházi Események, Verseim,Verset mondok,Politikai szatíra,Dráma,Vígjáték,pszichodráma,Színház ,Színházi Alapfogalmak,Színitanoda,Színitanodáról,Színházi emberek,Színház ,Sztanyiszlavszkij,Grotowski,Reformerek klubja,magyar színháztól,francia színháztól,norvég színháztól,dán színházig,amerikai színházig,sturm und drang,vásári komédiától,zenés dráma,lapozható változatban

SZÍNÉSZKÉPZÉS MÁSKÉPP! - A SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE 18. / A XIX. SZÁZADI MAGYAR SZÍNHÁZTÓL... /
Add a Facebook-hoz

FORDÍTÓ

Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 254

HONLAP FŐ MENŰJE


ÍRÁSAIM,GONDOLATAIM


SZÍNHÁZTÖRTÉNET


MINDEN AMI SZÍNHÁZXIX. SZÁZADI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS
/ Folytatás /1873-tól Szigligeti Ede lett a Nemzeti Színház igazgatója, majd halála után egy másik nagy tehetséget bíztak meg az igazgatással:

               - Paulay Ede / 1836 - 1894 /

 
http://mek.niif.hu/02100/02139/html/img/601.jpg

Fontos lépéseket tett a színház fejlődésének útján.
A műsorpolitikát négy irányba építette ki.
          
          1. Az addiginál jóval nagyobb hangsúlyt fektettek a külföldi klasszikusok színrevitelére.

          2. A műsorok gerincévé a kortárs külföldi drámairodalom remekeit tette.

          3. Elővette a régi magyar drámairodalom alkotásait.

          4. Komoly teret biztosított a kortárs magyar drámaírók műveinek is.


A társulat páratlan szervezettségének, a műsor rendkívüli átgondoltságának és az interpretáció magas színvonalának köszönhetően Paulay Ede igazgatásának másfél évtizedét a Nemzeti Színház aranykorának nevezik!

1875-ben egy újabb színház nyílt Budapesten Népszínház néven.

http://cikkiro.terasz.hu/cikk/kepek/4827_9_3849_1.jpg

Megnyitásával a Nemzeti Színház megszabadulhatott a számára mindinkább tehertételt jelentő népszínműtől, mely ekkorra már elvesztette művészi értékét és pusztán szórakoztató zenés játékká süllyedt.
A Népszínház színpadára kerültek az egyre népszerűbb operettek és a látványos színművek is.

                   - Rákosi Jenő / 1842 - 1929 /

Rákosi Jenő (20820 bytes)

Igazgatása alatt a Népszínházban sikerült olyan tökéletes szinten kihasználni a három könnyű  műfaj / népszínmű, operett, látványos színmű /, egyre nagyobb népszerűségét, hogy nézettsége és bevétele vetekedett a Nemzeti Színházéval.
Ez a színházvezetési stratégia - a bevétel felé történő elhajlás a színvonal rovására - már előképe volt a század végén megjelenő üzleti színházaknak.

1884-ben nyílt meg a közönség előtt az Operaház.

http://mek.niif.hu/02000/02065/html/2kotet/img/szinh1873-14.jpg

Az Operaház megnyitásával megszűntek az opera előadások a Nemzeti Színházban, s így a nemzet színháza teljes egészében drámai színházzá vált.
Az Operaház folytatta a Nemzeti Színházban megszokott színvonalas munkát, de sokkal kedvezőbb gazdasági és technikai feltételek között.
Jelentősebb operaszerzők:

                - Erkel Ferenc / 1810 - 1893 /

http://zeneakademia.hu/allomany/Erkel%20Ferenc.jpg

Az eredeti nemzeti opera megteremtője és felvirágoztatója!
Sokáig a Nemzeti Színház karmestere.

               - Mosonyi Mihály / 1815 - 1870 /

Mosonyi Mihály és Weber Paulina


                        - Erkel Sándor / 1846 - 1900 /

http://www.bekesmegye.com/news_images/1016/erkel_sandor_korusfesztival_nagy_262_20090603173051_720.jpg


                      - Goldmark Károly / 1830 - 1915 /

http://media.vendegvaro.hu/20/20102/37520.jpgXIX. SZÁZADI OROSZ SZÍNHÁZ


A XIX. században Oroszország a sorozatos háborúk és az egyre növekvő társadalmi feszültségek légkörében élt.
A cári abszolutizmus minden erejét bevetette, hogy továbbra is fenntartsa az akkor már elmaradottnak tekinthető feudális rendszert.
1825-ben vérbe fojtották a dekabrista felkelést és még keményebb terrort vezettek be.
Ebben a gazdaságilag elmaradt, társadalmi és politikai fejlődésében gátolt és elnyomott országban rendkívüli szerep jutott az értelmiségnek, különösképpen az irodalom és a színház terén.
Az értelmiség legjobbjai komoly harcban álltak a hatalom képviselőivel és a haladó eszmék élharcosaivá váltak.


        - Színházak

Az udvar, a főnemesség és az egyre erősödő polgári osztály egyik kedvelt szórakozása a színház volt.
Igényeik kielégítése végett egymás után épültek fel a színházak, melyek később nagy szerepet játszottak az ország színházi életében.
Néhány jelentősebb színház:

                    - Malij Tyeatr / Kis Színház /   / 1824 /

http://lh6.ggpht.com/-0g1JFmHy37w/SxKKm2Okq1I/AAAAAAAABhE/_7UDx4GAemI/200911272094.jpg

A színház erőteljesen a cári udvar és a főnemesség ellenőrzése alatt állt.
A legkiválóbb színészeket tudták felléptetni, mivel mivel busásan megtudták őket fizetni.
Kezdetben a patetikus romantika, később pedig a realista színjátszás egyik otthona volt.

                 - Bolsoj Tyeatr / Nagy Színház /    / 1825 /

http://www.studiolum.com/wang/russian/russian-moscow-nicholas-ii-coronation-02k.jpg

1853-ban leégett, de 1856-ban újraépítették.
Itt kerültek bemutatásra a kor legkiválóbb orosz operaszerzőinek művei.

A két udvari színház monopóliumot élvezett a színjátszás terén és elérhetetlen volt a köznép számára, akiknek így csak a vásári színjátszás maradt.
Hamarosan azonban a vásárokon felállított bódék bohócai, bábosai és mutatványosai már nem elégítették ki a köznép szórakozási igényeit, ezért egyre inkább szükségessé vált egy számukra létrehozott színház megépítése.
1866-ban ezen igény kielégítésére építették meg a Művészeti Kör / Artyisztyicseszkij Kruzsok / nevű első magánszínházat.
Ebben főleg a Kis Színház tagjai, vidéki színészek és műkedvelők léptek fel a polgári közönség előtt.

1872-ben, Nagy Péter születésének évfordulóján a cár engedélyt adott egy Népszínház / Narodnij Tyeatr / megépíttetésére, melyben igen olcsó helyárak mellett már a köznép számára is elérhetővé váltak olyan művek, mint például Osztrovszkij drámái.
1876-ban viszont tűzveszélyesnek minősítették és bezárták.

1880-ban megnyílt a Puskin Színház / Puskin Tyeatr /, mely 1884-ig működött és igen jó társulattal többek között Lermontov darabokat is adtak elő.

http://3.bp.blogspot.com/_MzwwN3EE-bg/TU1ki4mEVaI/AAAAAAAAOts/C_W_RydjLcs/s640/Kazanyi+sz%25C3%25A9kesegyh%25C3%25A1z.jpg

1882. március 20-án III. Sándor cár megszüntette az udvari színházak monopóliumát mindkét fővárosban / Moszkva és Szentpétervár /, s ezzel teret nyitott a színházi magánvállalkozásoknak.
Gombamód szaporodtak a magánszínházak, de kevés jelentős jött létre közöttük.
A legszínvonalasabb az úgynevezett Fantasztikus Színház / Fantasztyicseszkij Tyeatr / volt, melyet a Kis Színház egykori színésze Mihail Valentyinovics Lentovszkij / 1843 - 1906 / alapított és igazgatott.

A XIX. század második felében aztán egyre több vidéki városban is épültek színházak.


             - Szerzők és stílusok

A XVIII. és XIX. század fordulóján az orosz udvari színpadokon, de a jobbágyszínpadokon is elsősorban a zenés színjátékokat, főleg operákat és baletteket játszottak.
Különösen kedvelték a vígoperákat / opera buffa /.
A prózai műsorok ekkor még másodrendű szerepet játszottak.
A könnyfakasztó vígjáték angol és francia képviselőinek darabjait játszották orosz adaptációkban.
Később aztán az eredeti orosz drámairodalom ezeknek a külföldi műveknek a hatására kezdett kialakulni.
Néhány korabeli orosz drámaíró:

             - Vlagyimir Ignatyevics Lukin / 1737 - 1794 /

Nevéhez fűződnek az első orosz témájú könnyfakasztó vígjátékok.
Legjobban sikerült műve: A szerelem becsülete.

             - Gyenyisz Ivanovics Fonvizin / 1745 - 1792 /

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Denis_Fonvizin.jpg/100px-Denis_Fonvizin.jpg

A kor legjobb orosz vígjátékait írta.
Művei Rousseau és Voltaire francia felvilágosodásának eszmekörében mozogtak.

Az orosz társadalmi struktúra nagyban különbözött a nyugati társadalmakétól, ezért érthető módon a romantika is más forrásokból táplálkozott.
Ennek köszönhetően soha nem tudott oly módon kifejlődni, mint Nyugat-Európában.

Különös, hogy a kemény cári elnyomás légkörében a komédiák, a maguk megdöbbentően éles társadalomkritikai állásfoglalásukkal egyáltalán színre kerülhettek, Mégpedig Pétervárott és Moszkvában is igen nagy tetszést arattak.
Ezek a művek különböző szemszögből ábrázolták a paraszt és földesúr viszonyát, illetve a társadalmat demoralizáló kereskedőréteget is.
Hangvételük kemény és bíráló volt.

             - Alekszandr Szergejevics Gribojedov / 1795 - 1829 /

Griboedov.jpg

Tőle számítják az orosz romantikus színház kialakulását!
Főműve a ma is sokszor játszott Az ész bajjal jár című komédia.
Életében csak részleteket mutathattak be belőle Pétervárott és Moszkvában, a teljes mű halála után 1831-ben került színpadra a pétervári Nagy Színházban, de akkor is csak erősen cenzúrázott formában.A darabban először jelent meg színpadon igazi orosz jellem.
Az orosz dráma addig a nehézkes dialógusoktól csak döcögött a színpadon, ebben a műben azonban szikráztak a ritmikus verses dialógusok, és az ironikus, csípős nyelvezet.
Bár a darab a maga korában még nem aratott méltó sikert, mégis az orosz színészet új fejezete kezdődött vele!

            - Alekszandr Szergejevics Puskin / 1792 - 1837 /

http://1.bp.blogspot.com/_zroPRPaBrOU/SwmPVBQNwcI/AAAAAAAAANg/lG6Lj1iwI0Q/s1600/puskin.gif

Az orosz romantika legjelentősebb drámaírója!
Példaképe Shakespeare volt, s mind az emberábrázolásban, mind művei dramaturgiai struktúrájában a nagy angol írót igyekezett követni.
Első jelentősebb műve a Borisz Godunov volt, melyet 1825-ben írt, és Shakespeare példájára először komédiának, majd krónikának, végül romantikus tragédiának kategorizált.
Tudatosan vette át angol példaképétől a komikus és tragikus jelenetek váltakozását.
A korabeli színpadtechnika viszont még nem tudott megbirkózni a szerző által megírt képekkel és azok gyors váltakozásaival, ezért a darab sokáig nem kerülhetett színre!
Kinyomtatását is csak 1830-ban engedélyezte a cári cenzúra.

Puskin életében tulajdonképpen egyetlen megírt drámája sem került színpadra!
Hosszú ideig csak olvasmányos formában voltak jelen olyan kiváló művei mint: A fukar lovag, a Mozart és Salieri, A kővendég valamint az Ünnepség pestis idején.
Halála után aztán, 1847-től folyamatosan vették elő és állították színpadra drámáit, a legjelentősebbre a Borisz Godunovra csak 1870-ben került sor.

Színpadi műveinél sokkal szélesebb körű sikert és ismeretséget hoztak számára a költeményeiből és elbeszéléseiből készült dramatizálások.

               - Mihail Jurjevics Lermontov /1814 - 1841 /

Mikhail lermontov.jpg

Puskin mellett ő a másik világhírre emelkedett orosz író abból a korból!
A nemzetközi elismerést Korunk hőse című verses regénye és A démon című költeménye hozta meg számára.
Legjelentősebb színpadi munkája az Álarcosbál, egy romantikus féltékenységi dráma.
A darab igazi karrierje csak az 1900-as évek elején kezdődött.
Kiváló tehetség volt, akinek karrierjét egy párbaj során szerzett halálos sérülés törte ketté, 27 évesen.

               - Nyikolaj Vasziljevics Gogol / 1809 - 1852 /

Világirodalmi arcképcsarnok
Ő rakja le annak a színpadi realizmusnak az alapjait, melyeket később Osztrovszkíj a drámáiban, Sztanyiszlavszkij pedig a rendezéseiben valósít meg és fejleszt tovább.

Kezdetben elbeszélő  műveivel szerzett magának elismertséget, de már 1833-ban két színpadi jelenetet is írt Leánykérés és A Vlagyimir-rend harmadik fokozata címmel.
Gogol felismerte, hogy a klasszicista tragédiákban, francia melodrámákban, bohózatokban és daljátékokban az orosz színészeknek tőlük idegen, nyugat-európai jellemeket kell ábrázolniuk.
" Adjatok nekünk orosz jellemeket! Hagyjátok saját magunkat látni, saját csalóinkat, saját különceinket! " - vallotta.
Legfőbb és legismertebbé váló műve, a Revizor 1836. április 19-én került színre a pétervári Alekszandrinszkij Színházban, a cár külön engedélyével.
A mű messze kimagaslott a kor romantikus drámái közül és már magán viselte a realista alkotói és ábrázolási formák jó néhány lényeges jelét!
Ezt bizonyítja, hogy már életében realisztikusan értelmezték, rendezték és játszották a legtöbb színházban, amiben nagy szerepe volt egy Scsepkin nevű színésznek, aki már ekkor realista törekvéseket képviselt!

A Revizor színháztörténeti jelentősége leginkább abban rejlik, hogy a színészeket realisztikus kifejezőeszközök alkalmazására kényszerítette, a közönség elé pedig hiteles, köznapi jellemeket ábrázolt!
Ettől kezdve a klasszicista drámák teátrális szavalása hitelét vesztette, s a nézők elvárták, hogy a színpadon valóságos alakok a hátköznapok természetes nyelvén szólaljanak meg!


             - Ivan Szergejevics Turgenyev / 1818 - 1883 /

http://olvasoterem.com/wp-content/uploads/2011/09/ivan-szergejevics-turgenyev-small.jpg

Szintén elbeszélő költeményeivel vált először ismerté.
Színházi korszaka mindössze tíz évig tartott, 1843-tól 1852-ig, aztán egy Gogolról írt nekrológja miatt a hatalom a birtokára internálta.
Néhány fontosabb műve:        - A vidéki nő
                                                - Kegyelemkenyér
                                                - Egy hónap falun
                                                - Egy este Sorrentóban


Halála után a Kors Színház és Sztanyiszlavszkij újította fel néhány művét nagy sikerrel.

               - Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij / 1823 - 1886 /

Wassilij Grigorjewitsch Perow 003.jpg

Ötven darabjával szinte egyeduralomra tett szert az orosz prózai színpadon!
Külvárosi ügyvéd fiaként, majd később a kereskedelmi bíróság írnokaként bőven volt alkalma megismerni az üzleti élet intrikáit, titkait és tragédiáit.
Ezekből a tapasztalatokból addig még sohasem látott színpadi típusokat vitt színpadra, s ezzel új perspektívát nyitott meg a színházak előtt!
Mindezt megdöbbentő realizmussal mutatta be a közönségnek.
Első ilyen jelentősebb darabja, mely komoly visszhangra talált, a Holló a hollónak című.
Társadalmi szatíráit a közönség nagy tetszéssel fogadta.
Drámaírói tevékenysége rendkívül fontos állomás az orosz drámaírás és színjátszás fejlődésében!
Bátran mondhatjuk, hogy Osztrovszkij dramaturgiája nélkül Csehov dramaturgiája is elképzelhetetlen lenne!
Néhány fontosabb műve:      
                 - Jövedelmező állás
                 - Vihar
                 - Farkasok és bárányok
                 - Tehetségek és hódolóik
                 - Hozomány nélküli menyasszony
                 - A bolond pénz

       

                - Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij / 1828 - 1889 /

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/images/portrait/csernyisevszkij1_sm.jpg

A korszak nagy hatású színházi esztétikusa.
Számos színházról szóló tanulmány szerzője.
A valóság és a művészet esztétikai viszonya című tanulmányában kifejtett általános esztétikai elvei erősen hatottak a század második felének forradalmi demokratikus művészetére.
Különösen fontos a tragikumról kialakult felfogása, amely szembefordult a kor idealista esztétikai felfogásával, és ekként fogalmazott:
" A tragikus... az ember szenvedése és pusztulása, de ebben a szenvedésben és pusztulásban nem nyilvánul meg semmiféle végzetes, örök és ellenállhatatlan erő... "
" A tragikus az, amit az emberi életben borzalmasnak szoktunk nevezni. "


           - Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj / 1817 - 1878 /

http://mnsz.eu/images/vegyes/Tolsztoj1.jpg

A realisztikus történelmi dráma legjelesebb képviselője!
Történelmi regényeit már az egész országban olvasták, mire első drámáját megírta.
Legjelentősebb alkotása a cári trilógia:
            - Rettenetes Iván cár halála / 1867 /
            - Fjodor Joannovics cár / 1868 /
            - Borisz cár / 1870 /


Történeti, társadalmi és lélektani hitelességre törekedett, érzelmességtől és pátosztól mentes dialógusszerkesztésre törekedett.
Az első rész híre hamar terjedt, 1868-ban már német nyelvterületen is játszották, 1870-ben Weimarban a meiningeni herceg újonnan alakult társulata is műsorra tűzte.
A második részt viszont a cenzúra sokáig nem engedélyezte így csak 1898-ban mutatta be a Szuvorov Színház, s még ugyan ebben az esztendőben Sztanyiszlavszkij Művész Színháza ezzel a darabbal nyitotta meg kapuit.

         
  - Színészek és színjátszás


A XVIII. században - hasonlóan Magyarországhoz -  a klasszicista színjátszás külföldi színészei voltak túlsúlyban Oroszországban.
Ezek leginkább franciák voltak.
Idővel azonban, ahogy fejlődésnek indult az orosz nemzeti drámairodalom, úgy emelkedtek ki az egyre tehetségesebb orosz színészek.
Jelentősebb színészegyéniségek:

              - Jekatyerina Szemjonova / 1786 - 1849 /

1805-től a pétervári császári színház tagja volt.
Főleg Ozerov drámáiban aratott komoly sikereket.
Negyven éves korában Gagarin herceghez ment feleségül, s ezután már csak ritkán lépett színpadra.

              - Pjotr Alekszejevics Plavilscsikov / 1760 - 1812 /

Színész és drámaíró, aki elsőként vetette el a klasszicizmust egy realisztikusabb színjátszás kedvéért.
Főleg intellektuális szerepekben aratott sikereket.
Élete vége felé jobbágyszínházak szervezésével foglalkozott.

            - Mihail Szemjonovics Scsepkin / 1788 - 1863 /

A század első évtizedeinek legjelentősebb színészegyénisége, s egyben az orosz színészet mai napig is tisztelt művésze.
Jobbágycsaládból származott, gyerekkorában Wolkenstein gróf jobbágyszínházában játszott, majd vidéki vándortársulatoknál játszott.
1824-ben került a Kis Színházhoz és ott is játszott élete végéig.
Az első pillanattól kezdve a természetes színjátszás hirdetője volt, a klasszikus tragédiák pátoszát mindenképpen leakarta küzdeni.
A természetes beszéd, mozgás, mimika rendszeres vizsgálatának nagy figyelmet szentelt, s ennek eredményeit szerepeiben alkalmazta.
" Ő hozta először az igazságot a színpadra, ő volt az első nem teátrális színész " - írta róla Herzen.

               - Pavel Sztyepanovics  Mocsalov / 1800 - 1848 /

A népi realisztikus irányhoz tartozott.
Apja még jobbágyszínész volt, ő már a moszkvai udvari együttesben debütált.

              - Alekszandr Pavlovics Lenszkij / 1847 - 1908 /

Sztanyiszlavszkij kiemelte átható, kék szemének szuggesztivitását, kezének rendkívül kifejező játékát, s az alakításait jellemző harmonikus líraiságot.
Nagy jelentőségű munkát végzett mint színésznevelő a moszkvai színésziskolában!

             - Vlagyimir Nyikolajevics Davidov / 1849 - 1925 /

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Tchaikovsky_and_Bob_Davydov.jpg/200px-Tchaikovsky_and_Bob_Davydov.jpg

Főleg komikus szerepekben tűnt ki jó mimikusképességével, elemző módszerével és aprólékos alakformálásával.

             - Marija Nyikolajevna Jermolova / 1853 - 1927 /

Fájl:Yermolova.jpg

Az ország legnagyobb tragikája volt!
A polgári dráma kora nem nagyon kedvezett neki, állandó harcban állt az igazgatókkal, mely komédiákban, melodrámákban gondolkodott a biztosabb siker érdekében, s neki is ilyen szerepeket akartak adni, de ezeket sorra visszautasította.
A Művész Színház megalakulásakor leakart szerződni Sztanyiszlavszkijhoz, de az elutasította, mert játékmódja nem illett bele a társulat elképzeléseibe.

          - Az opera és a balett

A daljátékban és az operában hamarabb bontakoztak ki az eredeti orosz vonások, mint a prózai művekben, ami valószínűleg az orosz nép kiváló zenei hagyományainak volt köszönhető.
Bár a főúri közönség kezdetben inkább az olasz operákat tartotta divatosnak, hamarosan az orosz szerzők megmutatták egyenrangúságukat.
Néhány jelesebb képviselő:

           - Mihail Ivanovics Glinka / 1804 - 1857 /

http://stpetersburg-guide.com/images/people/glinka.jpg

Az önálló orosz nemzeti opera atyja!
Operáinak tárgya, zenéje és előadásmódja a romantikában gyökerezik.
Első operájával, az Ivan Szuszanyin cíművel, óriási sikert aratott.
1836. november 27-én mutatták be Pétervárott, s ettől a naptól számítják az orosz opera kezdetét!

            - Alekszandr Szergejevics Dargomizsszkij / 1813 - 1869 /Operáiban főleg folklorisztikus elemeket használt.
Művei közül kettő emelkedik ki igazán:
           - Ruszalka / Vízitündér /
           - A kővendég


        - Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij / 1839 - 1881 /


Modest Musorgskiy 1870.jpg

Leghíresebb darabja, a Borisz Godunov, érdekes módon megbukott az első bemutatón.
A közönség ekkor még nem értette a túlságosan modern felfogásban megírt művet, mely valóban megelőzte korát!
Puskin szövegéből kibontott realizmusát csak később kezdték megérteni, s azóta a legmegdöbbentőbb hatású operák között szerepel az európai színpadok repertoárján.
Második történeti operáját, a Hovanscsina címűt már osztatlan siker fogadta.

           - Pjotr Iljics Csajkovszkij / 1840 - 1893 /

http://www.nyest.hu/media/a-zeneszerzo-1893-ban-mi-koze-az-udmurtokhoz.png

Leginkább Puskintól merítette librettói tárgyát.
Szintén az orosz népzenéből indult ki, de munkáiban erősebbek voltak a nyugati hatások.
Vérbeli színpadi szerző volt, akinek számos munkája közül a legjelentősebbet, az Anyegin címűt 1879-ben mutatták be a pétervári Marinszkij Színházban.

Operáiban a zenekarnak alárendelt szerepe volt az énekkel szemben.
Zenéje először tört utat a nyugati színpadokon.
Ő teremtette meg az orosz balettzenét is.
Csipkerózsika, A diótörő, Hattyúk tava című balettjei nem csak jelentős szerepet játszottak a klasszikus orosz színpadi tánc kivirágzásában, hanem helyet kaptak a világ minden operaházának műsorán.


/ Folytatás a 19. részben /
        
 


                

KONSZTANTYIN SZTANYISZLAVSZKIJ


Helyezkedj el a sógoroknál, mert az ausztriai munkalehetőségek sokkal jobban jövedelmeznek, mint szinte bármely más magyarországi munka.NETpark.hu linkkatalógus

eKereso katalógusIngyen hirdetés
Ingyenes hirdetés feladás.ALTERNATÍV SZÍNITANODACylex Silver Díj
 

 

   LINKCSERE PARTENEREIMLinkelo.net linkgyujtemeny
Meteora Linkgyujtemeny

Hasznosoldalak

Linkcsere.eu


Hahe.hu Online Tudakozo


HUN-WEB Magyar cimtar es kereso


WEBLAP katalogus

VIP Linkkatalogus

SEO KERESOBARAT LINKGYUJTEMENY

Ingyenweblapok.hu

NETpark.hu

LinkDr.hu

CegMAX cegkatalogus

ÉLETEM ÉS A BÖRTÖN


NE FELEDJÜK: ŐK IS SZÍNHÁZAK!


SZÍNHÁZI IRÁNYZATOK,STÍLUSOK


SZÍNHÁZI ÉS FILMES EMBEREK
NEVEZETES ALTERNATÍV ELŐADÁSOK
TRAGIKUS SORSÚ SZÍNÉSZEK
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Az Ön Munkaasztala
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala


 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0

  Belépés  Lap tetejére /


  Copyright MyCorp © 2024Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben